www.MG4155.com

mg娱乐4355路线

0168.com

地址:杭州市中河中道路175商标
Tel:0571-87826026
Fax:0571-87826021
E-Mail:master@hz-mech.com.cn

0168.comNEWS

您的位置: - 新闻资讯 - 企业新闻 - [注释]

公布工夫:2013-01-21  阅读:1303前次0168.com
浙江使用工程质料研究所得到中国专利优秀奖

我合一种高峻能低成本的热点做模具钢发明专利得到中国专利优秀奖并赢金奖提名。

 

 

 

 

 

分享参加:
www.mg.4355.cc